An sinh

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được quan tâm, mở rộng

Cần Thơ

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư, nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế được nâng lên.

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW. 
Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

TTXVN - Phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới” do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 20/3, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu chú trọng đổi mới tư duy, nghiên cứu các hình thức tuyên truyền, vận động, phổ biến, đảm bảo thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp và tham gia của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch và lộ trình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân theo quy định, tiếp tục đưa chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế vào nghị quyết của các cấp ủy.

Các cấp, các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ cơ sở; củng cố và tăng cường quản lý Quỹ bảo hiểm y tế, bảo đảm thu - chi đúng quy định; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế; quan tâm đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ y tế...

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới", nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế được nâng lên. Các hoạt động, chương trình, kế hoạch về bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền đổi mới, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế từng bước đi vào ổn định, nền nếp và thực hiện tốt. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng, được quan tâm nhiều hơn, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Các cơ quan chức năng thành phố đã tăng cường kiểm soát các chi phí về thuốc, vật tư y tế, giá viện phí, giường bệnh theo quy định; kiểm tra, giám sát việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế; quan tâm giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc về dữ liệu thẻ, thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hiện nay, Bảo hiểm Xã hội thành phố Cần Thơ đã ký hợp đồng với 38 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có 25 cơ sở y tế công lập và 13 cơ sở y tế ngoài công lập. Ngành Y tế thành phố từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống y tế tuyến cơ sở nhằm phục vụ tốt nhu cầu khám, điều trị cho nhân dân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Nhận thức về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế của một bộ phận người dân chưa được đầy đủ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, bội chi cao trong việc sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế còn xảy ra . Một số cơ sở y tế, nhất là trạm y tế xã, phường còn thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y bác sĩ chưa đáp ứng yêu cầu…

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen 17 cá nhân và 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”./.

Ngọc Thiện

Tin liên quan

Xem thêm