An sinh

Triển khai đồng bộ giải pháp đôn đốc thu, phát triển người tham gia bảo hiểm

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024 đã được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức chiều 21/2.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: PV)

TTXVN - Phát biểu tại Hội nghị, đánh giá về bức tranh chung trong công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song toàn ngành đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay.

Theo ông Trần Đình Liệu, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm 39,25%, tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, đạt 93,35% dân số (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia và là chỉ tiêu kinh tế - xã hội, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội. Tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% vào năm 2016 xuống còn 2,69%).

Đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội đã thống nhất từ chủ trương tới hành động để quyết liệt triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp trong công tác tham mưu, đôn đốc thu, truyền thông, thanh tra, kiểm tra… Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo ngành, Bảo hiểm Xã hội các địa phương đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các cấp; chủ động xây dựng kịch bản phù hợp, quyết liệt triển khai ở từng địa bàn… Đến nay, 22/63 tỉnh huy động ngân sách địa phương hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 62/63 tỉnh hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế…, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần các nghị quyết của Đảng.

Về tình hình lao động tác động tới công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024, ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) nhận định, tỷ lệ lao động quay lại làm việc ở các địa phương khá lạc quan, có những địa phương đạt 100%... Đây là cơ sở thuận lợi để cơ quan Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu, phát triển người tham gia ngay từ đầu năm.

Tuy nhiên, ông Dương Văn Hào cũng dự báo, năm nay sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp đôn đốc thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Căn cứ kế hoạch được giao, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu cho từng huyện, tổ chức dịch vụ thu và triển khai các giải pháp để phát triển người tham gia trên địa bàn. Cùng với đó, phát động phong trào thi đua trong công tác thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố cho thấy, với tinh thần khẩn trương, tận dụng thời gian bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2024, các địa phương đã bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo triển khai mạnh các giải pháp thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các bài học kinh nghiệm, tiếp tục tranh thủ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các địa phương xây dựng kịch bản thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024, giao chỉ tiêu và yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các huyện nhanh chóng triển khai; chú trọng nhân rộng các mô hình hay, phù hợp; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao niềm tin, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp… quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhận định năm 2024 có cả yếu tố thuận lợi và khó khăn, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục nêu cao quyết tâm, chủ động, sáng tạo xây dựng các kịch bản, giải pháp cụ thể ở từng nhóm đối tượng, rõ chỉ tiêu ở từng mảng công tác. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội để tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo các cấp, nhất là cấp xã, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm