Sức khỏe

Tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới sức khỏe

Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là những sản phẩm mới xuất hiện ,gây độc tính , ảnh hưởng sức khỏe lâu dài .

Ngày 31/5 được chọn là Ngày thế giới không thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá.

Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là những sản phẩm mới xuất hiện trong khoảng 10 năm trở lại. Những bằng chứng khoa học về độc tính và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của các sản phẩm này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

Tuy nhiên, rất nhiều các nghiên cứu bước đầu đã chỉ ra hậu quả lâu dài đối với sức khoẻ khi sử dụng và tiếp xúc thụ động với “sol khí”/khói của các sản phẩm này.

TTXVN

Xem thêm