Xã hội

Tạo nguồn tài nguyên phục vụ công tác chuyển đổi số

Lạng Sơn

“Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới” là chủ đề chuyển đổi số của Lạng Sơn năm 2023, nhằm tạo nguồn tài nguyên phục vụ công tác chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

TTXVN - Ngày 5/4, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số quý I/2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện tốt chủ đề chuyển đổi số của năm 2023: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới” nhằm tạo nguồn tài nguyên phục vụ công tác chuyển đổi số; khai thác có hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh; hoàn thành và triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai các thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; khắc phục những lỗ hổng, nguy cơ về an ninh thông tin mạng; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại bệnh viện, trường học, phát triển các tiện ích không dùng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thanh toán, giao dịch.

Theo Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn, trong quý I vừa qua, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt; 11/11 huyện, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cấp huyện; toàn tỉnh duy trì 1.676 tổ công nghệ số cộng đồng với 7.856 thành viên. UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cùng UBND các huyện, thành phố đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chuyển đổi số và quan tâm bố trí kinh phí, nguồn nhân lực để thực hiện chuyển đổi số.

Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời huy động nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh đã hoàn thành 19/30 chỉ tiêu của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Công tác triển khai Quyết định số 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời; các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Đến nay, dịch vụ đăng ký thường trú, tạm trú được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia mức độ 3; việc thanh toán lệ phí cư trú trực tuyến hiện đang tiến hành đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Đối với 14 dịch vụ công của các sở, ngành, địa phương đã triển khai 12/14 thủ tục bảo đảm theo lộ trình bộ, ngành Trung ương đề ra; 2 thủ tục còn lại đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chờ hướng dẫn của bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân kết hợp tài khoản định đanh điện tử cho công dân đạt kết quả tích cực…

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã thảo luận về một số nội dung như: tăng diện tích phủ sóng di động; giảm giá cước vận chuyển đối với hàng hóa của người dân tham gia các sàn thương mại điện tử; nâng cấp dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, giáo dục…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số năm 2022./.

Thái Thuần

Tin liên quan

Xem thêm