Chính sách mới

Thành phố Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thành phố Hạ Long tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về môi trường và quy hoạch để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TTXVN -  Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 766/QĐ-TTg công nhận thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo thành phố Hạ Long tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về môi trường và quy hoạch để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Hết năm 2021, thành phố Hạ Long có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 21/21 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Thành phố không có hộ nghèo, còn 47 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm là trên 66 triệu đồng. Thành phố Hạ Long không nợ đọng xây dựng cơ bản, không có địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Trên địa bàn thành phố Hạ Long, các xã đã kiên cố hóa hệ thống giao thông đạt 100%. Hạ Long được ghi nhận là địa phương tiêu biểu đầu tư các tuyến đường giao thông liên vùng, liên xã, thôn, tạo tính kết nối trên địa bàn. Giá trị đầu tư cho giao thông vùng nông thôn Hạ Long trong 3 năm qua là gần 4.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hài lòng của người dân thành phố đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt 99,66%./.

Trần Phương

Xem thêm