An ninh trật tự

Thành phố Hồ Chí Minh: Giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2024

TP. Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an Thành phố thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hướng tới mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2023 một cách bền vững.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 3/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nghị quyết, chương trình công tác năm 2024. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên biểu dương những kết quả Công an Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2023, đã đóng góp rất quan trọng vào thành tích của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình chính trị xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, các lĩnh vực kinh tế dần phục hồi, có mức tăng trưởng khá, GRDP tăng 5,81% so với năm 2022 (cao hơn bình quân chung của cả nước)... Các lĩnh vực an sinh xã hội được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại được duy trì và mở rộng.

Về công tác trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an Thành phố thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2024; bám sát mục tiêu, yêu cầu và khẩu hiệu hành động, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 giải pháp trọng tâm đột phá năm 2024 của Bộ Công an; thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và nhiệm vụ công tác Công an năm 2024.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an Thành phố thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hướng tới mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2023 một cách bền vững. Công an Thành phố tập trung tổ chức đấu tranh, trấn áp tội phạm theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chủ động phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm: kinh tế, tham nhũng; sử dụng công nghệ cao; lừa đảo, lừa đảo qua mạng…

Đối với tội phạm ma tuý, Công an Thành phố cần quyết liệt thực hiện phương châm “không đánh khúc giữa mà bắt giữ cả đường dây, nhất là đối tượng cầm đầu” trong đấu tranh với tội phạm về ma túy; đưa ra những giải pháp cụ thể trong xây dựng “xã không có ma túy - xã không có tội phạm”…

Đại tướng Tô Lâm trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý Công an Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự để phục vụ sự quản lý, điều hành, quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm “Công an tìm đến dân, tìm đến các cơ quan, tổ chức” gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào các khâu quản lý. Lực lượng Công an Thành phố phải là đơn vị đi đầu về chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử góp phần xây dựng “Thành phố thông minh”; tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện Đề án 06. Công an Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, kết hợp xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"./.

Thành Chung

Tin liên quan

Xem thêm