Thời sự

Thành phố Thủ Đức chính thức có Trung tâm hành chính công

TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Hành chính công được thành lập với loại hình là một tổ chức hành chính khác trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức.

Khu vực giải quyết thủ tục hành chính Trung tâm hành chính công thành phố Thủ Đức. (Ảnh: Hoàng Tuyết/TTXVN)

TTXVN - Sáng 11/11, UBND thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức ra mắt Trung tâm hành chính công - mô hình trung tâm hành chính công đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Hành chính công được thành lập với loại hình là một tổ chức hành chính khác trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức. Đây là mô hình trung tâm hành chính công đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chức năng tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết một số thủ tục hành chính. Trung tâm có 37 công chức, trong đó có Giám đốc và 4 Phó Giám đốc; được điều chuyển từ các đơn vị và phòng chuyên môn của thành phố Thủ Đức nhằm đảm bảo nhiệm vụ liên tục, không bị gián đoạn.

Trung tâm có chức năng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND. Đồng thời hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND giải quyết và trả hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Trung tâm cũng theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo phân công của UBND; thu phí và lệ phí (nếu có) theo quy định. Đơn vị tham mưu công tác cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của UBND và theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, Trung tâm sẽ là nơi tập trung tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền. Trung tâm giúp nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành các cấp, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cao nhất cho tổ chức, công dân.

“Trung tâm sẽ giúp xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền”, ông Hoàng Tùng chia sẻ.

Thành phố Thủ Đức được thành lập ngày 1/1/2021, là mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên của cả nước. Với những tiềm năng sẵn có, thành phố Thủ Đức được kỳ vọng sớm trở “hạt nhân” thúc đẩy kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, phát triển trên nền tảng kinh tế tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ, năng suất lao động cao.

Sau gần 3 năm hoạt động, bên cạnh kết quả đạt được, thành phố Thủ Đức vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc xử lý các thủ tục hành chính, duy trì bộ phận tiếp nhận một cửa ở 2 nơi dẫn đến việc trả kết quả giải quyết hồ sơ đôi lúc không kịp thời. Việc duy trì nhiều bộ phận một cửa đòi hỏi tăng số lượng công chức phụ trách trực tiếp dẫn đến thiếu nhân sự phục vụ công tác giải quyết chuyên môn. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn chưa đạt mục tiêu đề ra… Trung tâm hành chính công thành phố Thủ Đức ra đời được kỳ vọng sẽ phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thành phố Thủ Đức với quy mô dân số hơn 1,2 triệu người./.

Tiến Lực

Xem thêm