Xã hội

Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh): Đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo số liệu tiền công đức

Quảng Ninh

UBND thành phố Uông Bí có công văn ngày 24/7 đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức tại chùa theo đúng quy định.

Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 24/7, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có công văn đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo số liệu tiền công đức theo quy định của Bộ Tài chính.

Trước đó, ngày 15/5/2023, UBND thành phố Uông Bí đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra đối với các di tích lịch sử- văn hoá, đình chùa trên địa bàn thành phố và ngày 23/5/2023 ban hành Công văn số 1574/UBND-TCKH về việc kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình, chùa trên địa bàn thành phố gửi các di tích lịch sử - văn hóa có thu tiền công đức.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thông tin, chùa Ba Vàng phản hồi chưa nhận được văn bản của UBND thành phố nên chùa chưa thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Trước thực tế trên, UBND thành phố Uông Bí đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra quy trình việc chuyển nhận văn bản giữa các đơn vị.

UBND thành phố Uông Bí đồng thời có công văn ngày 24/7, đề nghị chùa Ba Vàng báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức tại chùa theo đúng quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Sau khi nhận được báo cáo của chùa Ba Vàng, UBND thành phố Uông Bí sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền./.

Thanh Vân

Xem thêm