Xã hội

Thông qua Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng Tháp

Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) thông qua tại Kỳ họp đột xuất lần thứ tư.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

TTXVN - Ngày 31/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp đột xuất lần thứ tư để kiện toàn công tác nhân sự và biểu quyết thông qua một số nghị quyết, trong đó có Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và nhất trí thông qua 9 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách và văn hóa - xã hội. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh.

Ông Phan Văn Thắng đề nghị, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp chú trọng triển khai thực hiện những nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp đột xuất lần này. Cụ thể khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sớm trình phê duyệt theo quy định, song song đó chuẩn bị các công việc để triển khai ngay khi quy hoạch được phê duyệt; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cân đối ngân sách, tiết kiệm chi; khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư những dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2023, thúc đẩy giải ngân, tập trung các dự án trọng điểm.

Tại Kỳ họp đột xuất lần thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua các nghị quyết về quy định mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2022 - 2023; bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; thông qua chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh…

Các đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua nghị quyết. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Đặc biệt, Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho rằng, Nghị quyết này được thông qua trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số về mọi mặt sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững và lâu dài của tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý, là cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của tỉnh; sớm đưa Đồng Tháp trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh.

Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp có mục tiêu tổng quát đến năm 2023 các chỉ số phát triển kinh tế chủ yếu xếp trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đạt trên mức trung bình của cả nước. Xếp trong nhóm dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long về chuyển đổi số và một số lĩnh vực nông nghiệp có lợi thế.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Tháp là trung tâm đầu mối nông nghiệp phát triển bền vững về thuỷ sản nước ngọt, hoa kiểng, trái cây, lúa gạo, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng, giá trị gia tăng cao của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp có lợi thế trên cơ sở kế thừa các thành quả của giai đoạn 2021 - 2030.

Trong Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, không gian và kết cấu hạ tầng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt 7 - 7,5%/năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 150 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đạt mức dưới 1,2%. Cùng với đó, dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt 99,9%, đối với dân cư nông thôn đạt trên 98%. Tỉ lệ đô thị hóa năm 2030 đạt khoảng 48%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại Kỳ họp đột xuất lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thực hiện kiện toàn công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với bà Ngô Thị Ngọc Sương, Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.


Nhựt An

Tin liên quan

Xem thêm