Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngành Nội vụ lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo của cải cách hành chính

Năm 2023, ngành Nội vụ đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, nhằm tạo sự thay đổi, chuyển biến tích cực trên tất cả lĩnh vực công tác của ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

(TTXVN) Ngày 29/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ.

Hội nghị do Bộ Nội vụ tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trụ sở Bộ Nội vụ (Hà Nội) với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Cùng dự có các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2022, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, toàn ngành đã luôn bám sát mục tiêu, đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ, khó khăn khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách. Đồng thời, ngành tập trung mạnh mẽ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ cấp thẩm quyền giao theo Chương trình công tác.

Năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Nội vụ tiếp tục được đổi mới, đảm bảo thông suốt, thống nhất, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các bộ và địa phương, tăng cường trao đổi thông tin, hướng dẫn các vấn đề khó, mới; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tế.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực Nội vụ đạt được nhiều kết quả tích cực, với sự phối hợp xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hơn hàng chục văn bản, đề án quan trọng gồm 2 dự án Luật, 6 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 10 Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...; đồng thời kịp thời đề xuất điều chỉnh lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng.

Ngành Nội vụ, mà đứng đầu là Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập và tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Theo đó, thẩm định, đề xuất giảm 17 tổng cục, 8 cục, 145 vụ/ban, 22 đơn vị sự nghiệp công lập và gần 3.000 tổ chức, đơn vị, cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp phòng ở địa phương.

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên, chức có nhiều chuyển biến tích cực: chú trọng phân cấp và đổi mới nội dung, hình thức tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cơ quan Nội vụ các cấp tham mưu tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tích cực xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành hai Nghị quyết về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và 4 Nghị quyết về mở rộng, nâng cấp đô thị. Đang thẩm định, trình phê duyệt Đề án mở rộng, nâng cấp đô thị của 10 tỉnh.

Bên cạnh đó, Cơ quan Nội vụ các cấp phối hợp với các địa phương tích cực giải quyết số lượng cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; tập trung nghiên cứu giải quyết bất cập liên quan đến đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Cũng trong năm 2022, Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ, góp phần mang lại một số kết quả tích cực. Qua đó, đã tổ chức 9 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, cho ý kiến, thông qua 39 đề nghị, dự án luật; cắt giảm 884 quy định kinh doanh tại 76 văn bản quy phạm pháp luật; Thủ tướng đã phê duyệt phương án phân cấp 699 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến quốc gia, đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98%; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Cùng với đó, các hoạt động đối ngoại được chú trọng và đạt kết quả nổi bật. Bộ Nội vụ đã tổ chức thành công Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt; tổ chức các lớp bồi dưỡng ở nước ngoài cho cán bộ trẻ, cán bộ quản lý nữ ở địa phương... Công tác thi đua - khen thưởng, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, văn thư - lưu trữ và các nhiệm vụ khác tiếp tục có chuyển biến, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành năm 2022.

Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2023, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, nhằm tạo sự thay đổi, chuyển biến tích cực trên tất cả lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ.

Bên cạnh góp ý, đánh giá các kết quả ngành Nội vụ đã đạt được trong năm 2022, tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các đại biểu phát biểu nêu nhiều vấn đề ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2023 và thời gian tới như: vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; chính sách thu hút, tạo nguồn nhân lực; công tác thi đua - khen thưởng; quản lý nhà nước về tôn giáo; cải cách hành chính nhà nước; đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm; đổi mới tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; vấn đề phân cấp, phân quyền; về tổ chức chính quyền đô thị; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước...

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2022, tình hình thế giới, trong nước biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, vượt khỏi dự báo. Công việc thường xuyên ngày càng nặng nề, trong khi phải xử lý nhiều vấn đề phát sinh và bất cập, tồn đọng, kéo dài. Đây là năm vô cùng khó khăn, thách thức.

Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành, giám sát của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng GDP trên 8%; GDP lần đầu tiên vượt 400 tỷ USD, đạt 409 tỷ USD. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Văn hóa - xã hội, môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được quan tâm, tăng cường.

An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Vị thế, uy tín nước ta tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế. Đời sống nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no. “Trong thành tựu đó, có phần đóng góp quan trọng của ngành Nội vụ”, Thủ tướng khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kết quả đạt được của toàn Ngành Nội vụ, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ, ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu; đồng thời khẳng định Ngành Nội vụ đã có những chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Về nhiệm vụ trong năm 2023 và thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Nội vụ là tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới; cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả của việc cải cách hành chính.

Thủ tướng cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ “…xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Mới đây, Trung ương đã thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để thực hiện những nhiệm vụ hết sức quan trọng trên, Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ và Bộ Nội vụ tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực Nội vụ. Trong đó, ngành tham mưu đẩy nhanh việc hoàn thiện; đôn đốc, triển khai cơ chế phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết 04 của Chính phủ gắn với cá thể hóa trách nhiệm và kiểm soát quyền lực.

Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ cần đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất; xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh. “Nghiên cứu sơ kết hiệu quả, tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán bộ; có lên, có xuống, có vào, có ra”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đề xuất ban hành quy định khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ; có cơ chế, chính sách phù hợp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác.

Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với việc triển khai các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan; đổi mới, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng bộ, thống nhất, căn bản hoàn thành mục tiêu của giai đoạn đến năm 2025.

Ngành Nội vụ triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030; phối hợp với các bộ, ngành thực hiện tốt vai trò là cơ quan làm nhiệm vụ thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, ngành Nội vụ phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy hệ thống chính trị và toàn dân đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Ngay sau Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ và cùng các đại biểu dự, thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Đây là kết quả bước đầu thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg năm 2020 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước dự kiến quản lý xấp xỉ 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước. Cơ sở dữ liệu này được xây dựng nhằm quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên; tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, không giấy tờ, là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.

Trong thời gian tới, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức sẽ được khai thác trên phạm vi toàn quốc, phục vụ mục tiêu sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống. Để thực hiện được mục tiêu đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức cần sự đồng bộ và thống nhất trên toàn quốc, dữ liệu cần cập nhật thường xuyên, có sự kết nối mọi lúc, mọi nơi, giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương và kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư và cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để sử dụng có hiệu quả dữ liệu thông tin về cán bộ, công chức, viên chức./.

Phạm Tiếp

Xem thêm