Sức khỏe

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh

Hà Nội

Nhiều bệnh viện đã sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh, thay tế cho thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký khám qua Face ID.

Bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

TTXVN - Đề án Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2023 - 2025 được ngành Y tế Hà Nội tích cực triển khai để từng bước hình thành hệ thống thông tin ngành hiện đại, linh hoạt dựa trên dữ liệu được cập nhật chính xác theo thời gian thực.

Theo đó, hồ sơ công việc, điều hành thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung của thành phố liên thông từ cơ quan văn phòng Sở đến các đơn vị trực thuộc và UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị khác. 100% văn bản đến và đi đang được Sở Y tế quản lý, thực hiện trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). Ngành ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử, thực hiện giao dịch điện tử với kho bạc, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ngành quản trị, vận hành khai thác sử dụng phần mềm chuyên ngành đặc thù của y tế phục vụ công tác quản lý, chuyên môn như cổng thông tin điện tử, hệ thống đường dây nóng, phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, phần mềm báo cáo thống kê. Bộ phận một cửa đã triển khai hệ thống công nghệ thông tin hiện đại cung cấp các dịch vụ công trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội.

Hiện nay, 100% bệnh viện đã ứng dụng phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIS). 37/41 bệnh viện đã ứng dụng phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm (LIS). 27/41 bệnh viện đã trang bị hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS) kết nối liên thông kết quả các khoa phòng, hội chẩn liên khoa, báo động đỏ nội viện…, thành lập các nhóm Zalo sẵn sàng tiếp nhận, hội chẩn các ca bệnh khó từ xa.

Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã thực hiện kết nối dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố thông qua hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Nhiều bệnh viện đã sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh, thay tế cho thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký khám qua Face ID. Một số bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử là Xanh Pôn, Phụ sản Hà Nội, Vân Đình, Mỹ Đức…

Sở Y tế đã thành lập mạng lưới khám chữa bệnh từ xa bao gồm 4 bệnh viện tuyến trên và 157 bệnh viện tuyến dưới. Mạng lưới này đã đào tạo trực tuyến cập nhật kiến thức về hướng dẫn, chẩn đoán điều trị các dịch bệnh chân tay miệng, sốt xuất huyết…ngay khi Bộ Y tế ban hành, đồng thời đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tại 579 trạm y tế. Các đơn vị tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, góp phần rút ngắn thời gian chờ khám của người bệnh, đồng thời quản lý được các thông tin, dữ liệu khám bệnh.

Trang thông tin điện tử của Sở Y tế cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế, UBND thành phố, Sở Y tế; thông tin về quản lý hành nghề y dược trong và ngoài công lập; thông tin về xử phạt vi phạm; công khai dự toán ngân sách; thông tin về đấu thầu và phản ánh đầy đủ các hoạt động của ngành để phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác dữ liệu của các đơn vị, người dân và doanh nghiệp./.

Tuyết Mai

Xem thêm