Thời sự

Tiền Giang chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

Tiền Giang

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn trong thời gian qua của tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Minh Trí /TTXVN)

TTXVN - Chiều 3/7, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Tiền Giang về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quy định của Ban Bí thư về xây dựng trường chính trị chuẩn trong thời gian qua.

Tỉnh ủy Tiền Giang đã sớm ban hành các nghị quyết, văn bản, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng năm và cả nhiệm kỳ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có trình độ chính trị vững vàng, năng lực và đạo đức cách mạng, kiên định lập trường, tư tưởng của Đảng và tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với trang bị kiến thức, trình độ lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Tỉnh ủy Tiền Giang tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tăng cường rà soát, đánh giá đúng, thực chất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua. Trên cơ sở đó, có biện pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Đặc biệt, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức một cách toàn diện về quản lý, điều hành nhà nước, lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng; quan tâm hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị đầy đủ nội dung các chuyên đề, giáo trình, giáo án một cách kỹ lưỡng, đạt yêu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán bộ trong quy hoạch các cấp…

Đối với Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu phải tiếp tục đổi mới phương pháp, kỹ năng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, cán bộ nhà trường… Đối với từng cán bộ, giảng viên phải đổi mới và nâng cao phương pháp đào tạo, giảng dạy, tạo sự hấp dẫn, sáng tạo, khoa học và hấp dẫn học viên thông qua tăng cường tương tác với học viên trên lớp, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là các đề tài nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, phát huy và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống, về phát triển kinh tế - xã hội, về phản biện, phản ánh,… Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang phấn đấu đạt chuẩn mức I vào năm 2024 và đạt chuẩn mức II vào trước năm 2030.

Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang phải phát huy dân chủ cơ sở, tính đoàn kết, thống nhất trong các chương trình hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ năng lực và trình độ, đáp ứng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh trong tình hình mới, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng và kiên định lập trường, tư tưởng của Đảng gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo… Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tích cực hỗ trợ Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn.

Báo cáo với Đoàn công tác Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Võ Văn Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang luôn quan tâm chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc theo quy định.

Từ năm 2020 đến nay, Tiền Giang đã đào tạo 4.154 cán bộ về lý luận chính trị, trong đó có 356 cao cấp lý luận chính trị, 2.738 trung cấp lý luận chính trị, còn lại sơ cấp; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 511 cán bộ trong đó có 5 tiến sỹ và 13 thạc sỹ… Từ năm 2020 đến nay, tỉnh cũng bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho 15.261 cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã tổ chức triển khai Quy định 11-QĐ/TW và chỉ đạo chặt chẽ, khoa học nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho Trường Chính trị thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở đó, Trường Chính trị tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/TCT ngày 02/11/2021 về xây dựng trường chính trị đạt chuẩn giai đoạn 2021 – 2025 và xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Qua rà soát, hiện nay, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang đã đạt 43/55 tiêu chí, chiếm 78,2% tiêu chí về trường chính trị chuẩn. Trường đang hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt chuẩn mức I vào năm 2024 và mức II vào trước năm 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khẳng định, những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ được triển khai thành chương trình hành động thật cụ thể, hiệu quả, giúp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như xây dựng trường chính trị tỉnh đạt chuẩn theo Quy định 11-QĐ/TW như lộ trình đã đề ra./.

Minh Trí

Tin liên quan

Xem thêm