An toàn giao thông

Tiền Giang nâng cao vai trò của phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông

Tiền Giang

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã cụ thể hóa chỉ tiêu an toàn giao thông vào tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và đưa vào chỉ tiêu thi đua hằng năm.

Các cấp Hội Phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT - Ảnh:  Cổng TT tỉnh Tiền Giang

(TTXVN)  Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chuyển đổi hành vi của hội viên về trật tự an toàn giao thông, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh tích cực vận động hội viên gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang Đặng Thị Ngọc Điệp để làm tốt vai trò, trách nhiệm trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Hội đã cụ thể hóa chỉ tiêu an toàn giao thông vào tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và đưa vào chỉ tiêu thi đua hằng năm để thực hiện. Bằng sự sáng tạo, đổi mới về hình thức tuyên truyền trật tự an toàn giao thông với nhiều nội dung sinh động, dễ hiểu, ngắn gọn, thiết thực, gần gũi với đời sống người dân, nhất là phụ nữ, đã tạo chuyển biến tích cực.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang và Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ban hành Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” giai đoạn 2022 - 2027. Theo đó, chỉ tiêu được đề ra trong chương trình là hằng năm các cấp Hội tổ chức ít nhất 1 hoạt động phù hợp, nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về an toàn giao thông; mỗi cơ sở Hội xây dựng, vận động ít nhất 5 hộ gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông; 100% cán bộ, phụ nữ và 70% phụ nữ được cung cấp kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi khi tham gia giao thông. Chương trình phối hợp cũng đã đề ra các nội dung thực hiện và nhiệm vụ thực hiện của từng đơn vị.

Để công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông đi vào chiều sâu, nhất là nâng cao ý thức của hội viên phụ nữ, học sinh và nhân dân trong tham gia giao thông, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh căn cứ chủ đề an toàn giao thông hằng năm, chủ động tham mưu, đề xuất với Ban An toàn giao thông cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động thiết thực trong cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân.

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vũ cho biết, Ban An toàn giao thông và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Đơn vị chức năng vận động phụ nữ và các thành viên trong gia đình xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa trong tham gia giao thông; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, cung cấp kiến thức về kỹ năng an toàn giao thông, văn hóa giao thông, về phương pháp tổ chức./.

Hữu Chí

Xem thêm