Chỉ đạo, Điều hành

Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền vùng biên giới

Cà Mau

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương và các lực lượng chức năng triển khai công tác tuyên truyền đặc biệt.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Rạch Gốc, Đồn Biên phòng Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) ra quân tuần tra trên biển. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

TTXVN - Chiều 13/6, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW ngày 09/4/2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới (2008 - 2023).

Đại tá Phạm Minh Giang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2008-2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan trực thuộc đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, đơn vị chú trọng giáo dục, nâng cao tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; nắm, dự báo sát đúng, kịp thời mọi diễn biến tình hình có liên quan, kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau gồm 23 xã, thị trấn, có 233 ấp. Những năm qua, đồng bào các dân tộc, tôn giáo luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tích cực tham gia cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 154 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chỉ thị số 15-CT/ĐUBĐBP, ngày 21/11/2008 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng “Về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trên các tuyến biên giới, biển đảo trong tình hình mới”.

Nổi bật, Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương và các lực lượng chức năng có liên quan trong triển khai công tác tuyên truyền đặc biệt; chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác vận động quần chúng nơi địa bàn đóng quân.

Nhờ đó đã phát huy tốt hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, Luật Tín ngưỡng - tôn giáo, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông…

Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy đinh (IUU); chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau và các địa phương về chủ trương, đối sách xử lý kịp thời, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, không để bị động bất ngờ, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội tỉnh còn quan tâm phân công đảng viên, phụ trách hơn 600 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển; trích quỹ và vận động tặng 192 suất quà, 12.500 cuốn vở, 17 tấn gạo, xây dựng 5 căn nhà “Đại đoàn kết'' trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã biên giới biển - đảo./.

Kim Há - Lê Khoa

Xem thêm