Xã hội

Tôn vinh 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và 63 hợp tác xã điển hình toàn quốc

Đây là những đại diện xuất sắc nhất trong hàng triệu nông dân tiêu biểu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

TTXVN - Tối 13/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và Biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được của Hội Nông dân Việt Nam, của mỗi cán bộ, hội viên nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp trong những năm qua. Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng và phát triển của đất nước. Kinh tế nông nghiệp tăng trưởng nhanh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ đắc lực cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển.

“Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” diễn ra phong phú và sôi nổi, mang lại nhiều kết quả thiết thực. 100 nông dân xuất sắc và 63 Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh hôm nay là những đại diện xuất sắc nhất trong hàng triệu nông dân tiêu biểu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế, là những tấm gương người thực, việc thực, đầy sức thuyết phục trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Nhấn mạnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức phải quyết tâm vượt qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp, về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của nông dân. Đặc biệt, lan tỏa mạnh mẽ gương người tốt việc tốt, để những hộ sản xuất kinh doanh giỏi, Hợp tác xã nông nghiệp thành đạt trở thành hạt nhân nòng cốt tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng nông thôn của cả nước.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, các cấp Hội Nông dân có vai trò quan trọng trong việc tổ chức vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Những năm qua, các cấp Hội đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước ấy, đã xuất hiện lớp nông dân điển hình xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, tham gia bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, nhiều hợp tác xã tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp; dịch vụ…

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nhiều nông dân gương mẫu hiến đất; đóng góp công sức, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Nông dân Việt Nam xuất sắc, Hợp tác xã tiêu biểu đã đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, hình thành chuỗi sản xuất đa giá trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Những thành tựu đó được kết tinh từ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường tính nhân văn và trách nhiệm vì cộng đồng của nông dân Việt Nam, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn phát huy vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế, đóng góp quan trọng trong quá trình đổi mới, phát triển và đẩy nhanh tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Việc tổ chức vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu là vinh danh ý chí tự lực, tự cường, tài năng, sáng tạo của người nông dân đã hết lòng vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh”, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

100 nông dân xuất sắc và 63 Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh hôm nay tiếp tục đi đầu trong hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh; tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao để đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới; xây dựng, phát triển và gìn giữ thương hiệu sản phẩm, thị trường tiêu thụ…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao kỷ niệm chương biểu dương 63 HTX tiêu biểu toàn quốc. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Hội Nông dân các cấp cần chú trọng hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng công nghệ số, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh; nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, thông minh; nông nghiệp kết hợp công nghiệp, nông nghiệp kết hợp dịch vụ; thường xuyên quan tâm nguyện vọng của nông dân, nắm bắt các vấn đề thực tiễn; thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao kỷ niệm chương tôn vinh 63 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu và trao danh hiệu cho 100 nông dân xuất sắc năm 2023./.

Đỗ Bình

Xem thêm