Thực thi chính sách

Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

An Giang

Những nội dung kiểm tra, kết luận kiểm tra là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy từng bước hoàn thiện công tác lãnh, chỉ đạo; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác kiểm tra của Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

TTXVN - Ngày 24/7, Đoàn Kiểm tra số 893 của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư năm 2023 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Tại buổi làm việc, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra số 893 đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra. Theo đó, nội dung kiểm tra là kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, công tác lãnh đạo và phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới, thể hiện nỗ lực lớn, quyết tâm cao thông qua ban hành các Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, nhằm đảm bảo “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư năm 2023 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm ghi nhận, biểu dương các kết quả, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra các giải pháp chấn chỉnh để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Để công tác kiểm tra thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đề ra, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và các đơn vị trực thuộc chuẩn bị tốt báo cáo tự kiểm tra theo nội dung Quyết định 893; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Đoàn Kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Các thành viên trong Đoàn Kiểm tra phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự phân công, điều hành của lãnh đạo Đoàn, quy chế làm việc của Đoàn; tập trung thẩm tra, xác minh, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan, đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, việc rà soát kế hoạch, quá trình tổ chức thực hiện, phương pháp và cách thức kiểm tra, những đổi mới, sáng tạo trong công tác kiểm tra, giám sát; từ đó thể hiện quyết tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trên địa bàn An Giang; hài hòa giữa nhiệm vụ kiểm tra với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, tỉnh sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra; cung cấp đầy đủ tài liệu, giải trình đầy đủ các ý kiến do Đoàn Kiểm tra đặt ra. Những nội dung kiểm tra, kết luận kiểm tra là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy từng bước hoàn thiện công tác lãnh, chỉ đạo; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác kiểm tra của Đảng./.

Công Mạo

Xem thêm