An sinh

Truyền thông là “chìa khóa” để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn xác định công tác truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trên khắp cả nước, gần 700 đội truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy ra quân tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

(TTXVN) Truyền thông là “chìa khóa” để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đây là khẳng định của Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh tại Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2022 trong toàn ngành, diễn ra ngày 19/4.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự có mặt của hơn 2.000 đại biểu đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm Xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố và các huyện, cùng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thực hiện công tác thông tin, truyền thông trong toàn ngành Bảo hiểm Xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao, những năm qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam luôn xác định truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam luôn bám sát mục tiêu đổi mới toàn diện, thực hiện linh hoạt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cả nước.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Song, với tinh thần chủ động, nỗ lực, luôn xác định truyền thông phải “đi trước một bước”, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thực hiện linh hoạt, đa dạng các giải pháp truyền thông, phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm chủ thể và tình hình diễn biến dịch bệnh, công tác phát triển người tham gia tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt vượt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (cao hơn 1,96% so với chỉ tiêu được giao). Bảo hiểm y tế cơ bản hoàn thành mục tiêu bao phủ toàn dân với tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số (đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng ngành đã hoàn thành trong năm 2021 theo chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao).

Tính đến hết quý I/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội là trên 16,4 triệu người, đạt 32,47% lực lượng lao động trong độ tuổi (trong đó có: trên 15,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trên 1,28 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lần lượt tăng 1,78% và 16,09% so với cùng kỳ năm 2021); bảo hiểm thất nghiệp trên 13,4 triệu người, đạt 26,57% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 2,05% so với cùng kỳ 2021.

“Để đạt được kết quả trên, công tác truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng”, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh. Ông đánh giá cao những đóng góp tích cực của công tác truyền thông vào kết quả hoạt động của ngành, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19.

Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo ngành; cùng sự nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc cũng như vai trò tham mưu của Trung tâm Truyền thông, công tác truyền thông của ngành không ngừng được đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế. Trên cơ sở đó đã tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận trong triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các cấp, các ngành.

Đồng thời, nhận thức của người dân về sự cần thiết, ý nghĩa, lợi ích, giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được nâng cao, niềm tin vào chính sách tiếp tục được củng cố.

Năm 2021, toàn quốc đã có hơn 31 nghìn tin, bài, phóng sự… truyền thông về chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng (trung bình mỗi ngày có 86 tin, bài, phóng sự... được đăng tải/phát sóng). Tổ chức trên 72 nghìn hội nghị truyền thông, khách hàng, tư vấn, đối thoại, truyền thông nhóm nhỏ... với trên 1,28 triệu lượt người tham gia; trên 730 nghìn lượt phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; khoảng 429 nghìn sản phẩm truyền thông được truyền thông trên mạng xã hội…

Năm 2022, công tác truyền thông tiếp tục được toàn ngành triển khai một cách chủ động, tích cực, mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu năm, trên nguyên tắc truyền thông phải đảm bảo đúng và trúng nhóm người tiềm năng. Theo đó, tính đến hết quý I/2022, khoảng 14.870 hội nghị truyền thông (trực tiếp, trực tuyến), truyền thông nhóm nhỏ (gấp 3,7 lần so với quý I/2021) đã được tổ chức, với trên 188,4 nghìn lượt người được truyền thông; trên 6.000 tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục… được đăng tải, phát sóng trên các các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; gần 900 tin, bài, văn bản được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Trên 206,6 nghìn lượt phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; trên 100 cuộc ra quân truyền thông, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình quy mô cấp tỉnh, cấp huyện. Trên 160.100 sản phẩm truyền thông (tin, bài, video, phóng sự,...) được đăng tải, chia sẻ trên trang fanpage, zalo, youtube của Bảo hiểm Xã hội các tỉnh và công chức, viên chức, người lao động.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu, thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường hơn nữa truyền thông tại cơ sở; tiếp tục rà soát, phân nhóm chủ thể để xây dựng kế hoạch, kịch bản truyền thông chi tiết theo từng nhóm đến tận xã, phường và triển khai các giải pháp truyền thông phù hợp, có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục tăng cường truyền thông theo chiều sâu; truyền thông phải gắn với phương châm lấy người dân, người lao động, người sử dụng lao động làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, cần thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác truyền thông ngày càng tốt hơn để tiếp tục đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đi vào cuộc sống.

Ông Đào Việt Ánh đề nghị, sau Hội nghị, đội ngũ cán bộ truyền thông các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được phổ biến, tập huấn vào việc triển khai các hoạt động truyền thông tại đơn vị, tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nhằm trang bị, củng cố kiến thức để xây dựng, hoàn thiện đội ngũ cán bộ truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chuyên nghiệp, thạo việc, tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được các chuyên gia cung cấp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các chuyên đề về các nội dung: Kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kỹ năng truyền thông trên môi trường internet, mạng xã hội; một số nội dung trọng tâm trong truyền thông phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022…

Đây là những chuyên đề có nội dung rất thiết thực, giúp cán bộ làm công tác truyền thông có thêm thông tin chính thống, cụ thể, từ đó tổ chức, thực hiện công tác truyền thông ngày càng tốt hơn./.

Vân Phương

Tin liên quan

Xem thêm