An sinh

Từ 1/7/2024, thực hiện liên thông điện tử đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

Theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ, từ 1/7/2024, thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

TTXVN

Xem thêm