Giáo dục

Tự ý tuyển học viên: Đề nghị thanh tra, kiểm tra toàn diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

Đắk Lắk

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự phê duyệt danh sách 243 học viên trúng tuyển, trong khi chưa ký hợp đồng với các đơn vị giáo dục thường xuyên để tổ chức dạy học.

(TTXVN) Liên quan đến việc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh 243 học viên trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến vụ việc, báo cáo UBND tỉnh có hình thức xử lý.

Cụ thể, năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh 243 học viên trong Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông. Hiệu trưởng tự phê duyệt danh sách trúng tuyển, trong khi đó chưa ký hợp đồng với các đơn vị giáo dục thường xuyên trên địa bàn để tổ chức dạy học. Vì vậy, 243 học viên nói trên chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn y danh sách trúng tuyển vào lớp 10 Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông năm học 2022-2023.

Về đội ngũ giáo viên, năm học 2022-2023, nhà trường có 11 giáo viên giảng dạy lớp 10, trong đó có 8 giáo viên đã tham gia bồi dưỡng để thực hiện giảng dạy theo Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông theo Thông tư 12/2022/TT- BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Gáo dục và Đào tạo (Thông tư số 12). Còn lại 3 giáo viên chưa tham gia bồi dưỡng, trong đó có 2 giáo viên môn Vật lý và 1 giáo viên môn Lịch sử.

Đối với cơ sở vật chất, nhà trường bố trí đầy đủ phòng học cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 nhưng chưa có phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, thực hành (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Thiết bị dạy học tại thời điểm kiểm tra, nhà trường chưa mua sắm, chưa xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông theo quy định tại Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019.

Bên cạnh đó, đối với công tác giảng dạy, biên chế lớp, nhà trường đã biên chế 243 học viên lớp 10 năm học 2022-2023 vào 5 lớp. Như vậy, việc biên chế số lượng học viên/lớp chưa đồng đều, có lớp vượt xa giới hạn quy định (45 học sinh/lớp). Nhà trường chưa xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023 đối với học viên lớp 10 học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông; chưa có kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chưa xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên theo hướng dẫn của ngành giáo dục.

Hồ sơ dạy học cũng còn thiếu và chưa đúng quy định như chưa thực hiện giảng dạy các chuyên đề dạy học các hoạt động giáo dục theo quy định. Việc kiểm tra, đánh giá thực hiện theo Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng việc đánh giá còn sơ sài, sổ điểm chưa đúng quy định, sổ đầu bài thiếu một số môn giáo viên chưa phê và thể hiện việc ghi chép bất cập. Phân công chủ nhiệm không hợp lý khi chỉ có 2 giáo viên thực dạy văn hóa được phân công làm giáo viên chủ nhiệm, 3 lớp còn lại do 3 giáo viên dạy nghề làm công tác chủ nhiệm.

Kết luận của đoàn kiểm tra nêu rõ, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh 243 học sinh để tổ chức dạy học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông là không đúng quy định, chưa đủ các điều kiện để thực hiện theo Thông tư 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để đảm bảo quyền lợi của người học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh ký kết hợp đồng với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để tổ chức dạy học cho các học viên mà trường đã tuyển sinh năm học 2022-2023. Sau khi hai đơn vị ký kết hợp đồng, Sở làm thủ tục chuẩn y danh sách học viên trúng tuyển (bổ sung) vào lớp 10 học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông năm học 2022-2023 của đơn vị.

Đối với việc đề xuất xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đã để xảy ra sai phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu thanh tra, kiểm tra toàn diện nhà trường để có cơ sở xác định mức độ sai phạm và báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã phản ánh về việc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh vào lớp 10 sai quy định./.

Tuấn Anh

Xem thêm