Thực thi chính sách

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với nhu cầu tiếp cận của nhân dân

Hà Nam

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáp dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an và nhân dân, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật.

Các đại biểu dự Hội thảo. (Ảnh: Thanh Tuấn/TXVN)

TTXVN - Ngày 22/12, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

Báo cáo đề dẫn Hội thảo nêu rõ, nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp, ngành, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động đổi mới hình thức, phương pháp, lựa chọn nội dung tuyên truyền thiết thực, phù hợp với nhu cầu tiếp cận của nhân dân và điều kiện thực tiễn ở mỗi địa bàn vào từng thời điểm. Nhiều ngành, địa phương, Công an các đơn vị, địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, lồng ghép giữa các hội nghị, cuộc họp, giao ban... để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến cho nhiều đối tượng, góp phần giúp nhân dân nắm bắt được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn những hạn chế. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số đơn vị, địa phương còn thiếu linh hoạt, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an, ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, chính quyền, địa phương trong công tác này có lúc còn chưa được quan tâm.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về thực trạng và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn; làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân mang tính chủ quan từ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến việc tổ chức triển khai. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công an tỉnh Hà Nam thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáp dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an và nhân dân, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Kết quả của Hội thảo là cơ sở khoa học quan trọng để Công an tỉnh tiếp thu, áp dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành trong thời gian tới; đồng thời, góp phần hoàn thiện lý luận về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung./.


Thanh Tuấn

Xem thêm