Du lịch

Ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Cà Mau

Cà Mau

Thông qua chuyển đổi số, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh quảng bá toàn diện về tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ Nhất trước giờ ngày khai mạc (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

(TTXVN) Năm 2023, thông qua công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh quảng bá toàn diện về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là lĩnh vực phát triển du lịch, sản phẩm OCOP của địa phương.

Tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển về hạ tầng, nền tảng số và dữ liệu số, đặc biệt là đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng số và đảm bảo tính bảo mật, thông suốt trong cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, phát triển, chuyển giao các công nghệ mới, mô hình mới; tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng kỹ năng mới liên quan đến chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đáp ứng yêu cầu... Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh.

Hướng tới Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ Nhất năm 2022 (từ ngày 23 - 31/12), tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và khách du lịch cài đặt ứng dụng Cà Mau-G và sử dụng tính năng phản ánh hiện trường. Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trần Quốc Chính, Sở đã thực hiện Infographic và clip hướng dẫn cài đặt ứng dụng Cà Mau-G, tạo thuận lợi cho người dân và khách du lịch truy cập thông tin liên quan đến Ngày hội. Sở đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn nghiên cứu chọn hình thức phù hợp hỗ trợ tỉnh phổ biến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Cà Mau-G.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị viễn thông (VNPT, Viettel, MobiF) gửi tin nhắn miễn phí đến số thuê bao của mỗi cá nhân khi vào địa phận tỉnh trong thời gian diễn ra Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ Nhất, đặc biệt là từ ngày 22 - 26/12. Nội dung tin nhắn khuyến khích du khách cài đặt ứng dụng Cà Mau-G trên CH Play hoặc App Store để khám phá sự hấp dẫn của Cà Mau (hỗ trợ kỹ thuật 0939 590 597).

Cá Mau đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ Nhất năm 2022. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Năm 2022, địa phương đã đầu tư bổ sung trang thiết bị tường lửa tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh nhằm đáp ứng điều kiện kết nối vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), dự kiến quý I/2023 sẽ đưa vào vận hành. Các ứng dụng, dịch vụ phục vụ chính quyền số và người dân, doanh nghiệp được duy trì, nâng cấp hoạt động ổn định thông suốt đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các các cấp, các ngành và phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến người dân doanh nghiệp ứng dụng Chính quyền điện tử (Cà Mau -G)

Tỉnh có 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh... đã sử dụng hóa đơn điện tử, sàn thương mại điện tử tỉnh Cà Mau (madeincamau.com); thu hút được 60 tài khoản kênh người bán hàng với 316 sản phẩm là các sản phẩm đặc sản, đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương tham gia trưng bày; trên 130 gian hàng với gần 500 sản phẩm của tỉnh được giới thiệu, trưng bày trên các sàn thương mại điện tử như: voso.vn, postmart.vn... Ngoài ra, Cà Mau đã triển khai thí điểm tổ công nghệ số cộng đồng tại 14/101 xã, phường, thị trấn; thành lập 93 tổ công nghệ số cộng đồng ở khóm, ấp với hơn 490 thành viên tham gia.../.

Kim Há

Xem thêm