Khoa học

Ứng dụng nền tảng số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Bắc Ninh

Bắc Ninh có nhiều dấu ấn trong hoạt động chuyển đổi số, trong đó có hoạt động thương mại điện tử, đưa địa phương trở thành tỉnh có quy mô công nghiệp đứng đầu cả nước.

Các đại biểu nhấn nút kích hoạt ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh 2023. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

TTXVN - Nhằm hỗ trợ, vận chuyển, kết nối, tiêu thụ các sản phẩm trên nền tảng trực tuyến, kết nối giao thương, xúc tiến ứng dụng thương mại điện tử, tỉnh Bắc Ninh thực hiện nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tiếp cận quảng bá, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, kinh doanh và hợp tác quốc tế của Bắc Ninh có nhiều dấu ấn, đóng góp cho nền kinh tế số, đưa địa phương nhanh chóng trở thành tỉnh có quy mô công nghiệp đứng đầu cả nước, trong đó có hoạt động thương mại điện tử.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng, thương mại điện tử là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được ứng dụng rộng rãi để tăng hiệu quả chu trình kinh doanh, góp phần hiện đại hóa hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển thị trường.

Phó Chủ tịch Ngô Tân Phượng chỉ đạo đơn vị liên quan đề xuất mô hình quản lý Nhà nước, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị quản lý hoạt động về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; tham mưu nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh đáp ứng dự báo tăng trưởng của thương mại điện tử; triển khai công cụ xác thực thông tin, xác thực chất lượng sản phẩm trên môi trường mạng, bảo vệ quyền lợi của người mua hàng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh Nguyễn Thị Dung cho biết, tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thương mại điện tử, phát triển kinh tế số, đảm bảo việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phù hợp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tỉnh triển khai quyết liệt công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử trên địa bàn và đạt được những thành tựu tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh thường xuyên tổ chức các sự kiện, phát triển thương mại điện tử trên địa bàn; tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích cộng đồng tham gia phát triển sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử nhằm đạt mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số thương mại điện tử.

Bắc Ninh tiến hành các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về thương mại điện tử, phát triển kinh tế số; thường xuyên tổ chức hội nghị liên quan đến ứng dụng thương mại điện tử trong kết nối cung - cầu sản phẩm tiêu biểu, đặc sản của tỉnh với thị trường trong nước và quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh, chuyên gia, đại diện sàn thương mại điện tử và các nền tảng Lazada, TikTok tích cực tham gia ứng dụng, phát triển kinh tế số, đẩy mạnh hình thức mua sắm trực tuyến, kinh doanh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của Bắc Ninh, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế./.

Đỗ Huyền

Tin liên quan

Xem thêm