Văn hóa

Vai trò, trách nhiệm của Nghệ nhân đối với di sản phi vật thể

Hà Nội

Nghệ nhân Dân gian có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, truyền dạy, sáng tạo và phát huy giá trị các loại hình Di sản văn hóa phi vật thể.

Trình diễn di sản ca trù tại tọa đàm. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

TTXVN - Ngày 27/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm của nghệ nhân trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Tại tọa đàm, các các cơ quan quản lý văn hóa, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và đông đảo nghệ nhân đã đề cập đến việc đẩy mạnh vai trò tích cực của nghệ nhân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản xây dựng và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định, vai trò quan trọng của nghệ nhân Dân gian- những người nắm giữ kiến thức, bí quyết thực hành các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, chủ thể của di sản văn hóa phi vật thể. Việc gìn giữ, truyền dạy, sáng tạo và phát huy giá trị trong lĩnh vực này phụ thuộc rất lớn vào họ.

Các cơ quan quản lý văn hóa tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ, kế hoạch của Trung ương và thành phố trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể.

“Cuộc thi sáng tác lời thơ mới cho các thể cách hát nói trong ca trù trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023” được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố thông tin trong khuôn khổ hội thảo. Kế hoạch và thể lệ cuộc thi đã được ban hành tới các quận, huyện, thị xã và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nghệ nhân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Đinh Thuận/TTXVN)

Để kịp thời động viên, khích lệ các nghệ nhân tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, trao truyền, quảng bá, phát huy giá trị các di sản đang nắm giữ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, thành phố đã quan tâm đến việc chi đãi ngộ, hỗ trợ Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú. 14/18 Nghệ nhân Nhân dân và 101/113 Nghệ nhân Ưu tú nhận được kinh phí đãi ngộ theo nghị quyết của HĐND thành phố với tổng kinh phí 3,59 tỷ đồng. Thành phố bố trí kinh phí cho các nghệ nhân thực hiện truyền dạy cho thế hệ trẻ. Các quận, huyện, thị xã đã hỗ trợ kiện toàn, thành lập các câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; một câu lạc bộ lần đầu thành lập có thể được hưởng chế độ hỗ trợ với mức 50 triệu đồng và 20 triệu đồng/năm để hoạt động.

Đến nay, hai câu lạc bộ được thành lập là: Câu lạc bộ Trống quân xã Khánh Hà (huyện Thường Tín) và Câu lạc bộ Ca trù Yên Nghĩa (quận Hà Đông). 10 câu lạc bộ đã thành lập Ban vận động và đang hoàn thiện thủ tục thành lập câu lạc bộ theo quy định như: Câu lạc bộ Ca trù Lỗ Khê, Chanh Thôn, Múa bồng Triều Khúc, Tuồng Xuân Nộn…/.


Đinh Thuận

Tin liên quan

Xem thêm