Xã hội

Vĩnh Phúc quyết liệt xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội

Vĩnh Phúc

Hiện nay trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 261 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền 94,537 tỷ đồng, chiếm 1,48 tổng số phải thu.

TTXVN - Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cùng các ngành chức năng đã quyết liệt xử lý tình trạng nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 261 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền 94,537 tỷ đồng, chiếm 1,48 tổng số phải thu. Trong đó, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số nợ lớn nhất với 253 đơn vị, số tiền chậm đóng hơn 64,4 tỷ đồng.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phá sản, giải thể và không liên hệ được với chủ sử dụng lao động nên rất khó, thậm chí có nguy cơ không thể thu hồi tiền chậm đóng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Trên cơ sở dữ liệu quản lý thu bảo hiểm xã hội tại tỉnh Vĩnh Phúc, có 64 đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể với 345 lao động bị mất việc, số tiền chậm đóng là 19,3 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp đã phá sản, giải thể nhưng còn tiền chậm đóng lớn và số tháng chậm đóng kéo dài như: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc, chậm đóng 192 tháng, số tiền 7,5 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn KV – Electronics chậm đóng 59 tháng, số tiền 2,7 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, một số đơn vị vẫn đang hoạt động nhưng có số tiền chậm đóng cao và có nguy cơ rơi vào tình trạng chậm đóng khó đòi, điển hình như: Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc, chậm đóng 27 tháng, số tiền 6,57 tỷ đồng; Công ty Cổ phần bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc chậm đóng 29 tháng, số tiền 2,47 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn SY Vina chậm đóng 32 tháng, số tiền 12 tỷ đồng…

Để thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các cơ quan chưc năng làm việc với 261 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm Xã hội phối hợp với Công an tỉnh điều tra, khởi tố 3 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội là Công ty Trách nhiệm hữu hạn may Hoàng Nguyên Sơn (nợ 19 tháng, số tiền 488,7 triệu đồng), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa chất Long Long (nợ 26 tháng, số tiền 245 triệu đồng). Mặt khác, Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn thiện hồ sơ khởi kiện 3 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội gồm: Công ty Cổ phần bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn SY Vina, Công ty Trách nhiêm hữu hạn KV – Electronics.

Để giảm tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất, bảo đảm chế độ cho người lao động, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của người lao động và chủ sử dụng lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; duy trì số điện thoại tư vấn, hỗ trợ trực tiếp trong giờ hành chính. Đồng thời, phân công cán bộ chuyên quản thu bám sát tình hình hoạt động của các đơn vị; thường xuyên đến các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hằng năm, Bảo hiểm Xã hội tỉnh lựa chọn những đơn vị thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội để khen thưởng kịp thời. Đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh thường xuyên tổ chức thanh tra, lập danh sách các đơn vị nợ từ 2 tháng trở lên để báo cáo UBND tỉnh và công khai các đơn vị nợ trên các phương tiện truyền thông./.

Nguyễn Thảo

Xem thêm