An ninh trật tự

Vĩnh Phúc: Vận hành Trung tâm quản lý, điều hành phương tiện kỹ thuật phòng, chống tội phạm

Vĩnh Phúc

Đến nay, hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

TTXVN - Ngày 23/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc khai trương Trung tâm quản lý, điều hành phương tiện kỹ thuật phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động nghiên cứu, xây dựng dự án và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, lắp đặt camera bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm của thành phố Vĩnh Yên.

Đến nay, hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt. Hệ thống gồm: Trung tâm điều hành chỉ huy, 3 Trung tâm giám sát, hơn 200 camera giám sát, máy chủ chuyên dụng, hiệu năng cao, các loại máy thu thập xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo AI, máy phát hiện và ghi nhận hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao thông… Đây là hệ thống camera giám sát hiện đại, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, căn cứ đề xuất của Công an tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương, hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án lắp đặt camera bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng, chống vi phạm pháp luật tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, đầu tư xây dựng, triển khai tại thành phố Vĩnh Yên, sau đó nhân rộng ra các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản trị xã hội của lực lượng Công an, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Công an tỉnh bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của hệ thống camera; phân công nhân sự quản trị hệ thống và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hệ thống phục vụ các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, xử lý hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, chú trọng việc đánh giá hiệu quả công tác vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Đơn vị thi công dự án khắc phục những lỗ hổng, thiếu sót của hệ thống; triển khai xây dựng hệ thống camera giám sát tại các huyện, thành phố còn lại, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Sở Thông tin và Truyền thông tích cực hỗ trợ Công an tỉnh trong quá trình triển khai, vận hành, khai thác hệ thống camera giám sát; chỉ đạo, phối hợp khắc phục thiếu sót, sự cố về đường truyền, vận hành hệ thống. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Công an tỉnh dự trù kinh phí, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động của hệ thống camera giám sát.

Những năm gần đây, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư của tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều phương tiện giao thông qua lại, nguy cơ gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự xã hội. Các tuyến đường lớn trên địa bàn thường xuyên có đông người, phương tiện của các tỉnh, thành phố qua lại, vấn đề tai nạn giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày càng trở nên phức tạp. Việc đầu tư, lắp đặt camera bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương./.

Nguyễn Trọng Lịch

Xem thêm