Xã hội

Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, hoạt động các đoàn thể tại doanh nghiệp phù hợp với từng thành phần kinh tế, đẩy mạnh phát triển đoàn viên Công đoàn, tổ chức Công đoàn và các đoàn thể trong các doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

TTXVN - Chiều 22/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục được quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và các chủ trương của Trung ương, Thành phố liên quan đến phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn...

Thành phố chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, hoạt động các đoàn thể tại doanh nghiệp phù hợp với từng thành phần kinh tế, đẩy mạnh phát triển đoàn viên Công đoàn, tổ chức Công đoàn và các đoàn thể trong các doanh nghiệp; chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn, công nhân ưu tú trong các doanh nghiệp để phát triển Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Thành phố thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển và quản lý thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của giai cấp công nhân. Thành phố tăng cường phối hợp đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, trước hết là kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, ý thức chính trị, bản lĩnh giai cấp, tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với doanh nghiệp theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Tổ chức Công đoàn phát huy vai trò trong tham gia tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền là cầu nối quan trọng của Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động.

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình số 26 của Thành ủy Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, rõ nét, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đã hoàn thành, đạt, vượt với yêu cầu đề ra. Hiện nay, lực lượng lao động của thành phố có hơn 630.000 người, số lượng lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế khoảng 624.000 người. Quan hệ lao động trên địa bàn thành phố phát triển hài hòa, ổn định.

Thực hiện Chương trình “Có việc làm”, hàng năm, thành phố giải quyết việc làm cho khoảng 3,2 vạn lao động. Thành phố đã có nhiều chính sách, chương trình để giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp được triển khai đạt hiệu quả.

Các cấp Công đoàn đã kết nạp được hơn 200.000 lượt đoàn viên, thành lập mới 1.457 Công đoàn cơ sở; hằng năm có 96% Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 57% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt danh hiệu vững mạnh. Điều kiện làm việc của người lao động đã được quan tâm hơn. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền công nghệ mới, mở rộng sản xuất. Công tác an toàn lao động, điều kiện, môi trường làm việc của người lao động được cải thiện.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, cụ thể, sát với người lao động và tổ chức chủ yếu tại địa bàn cơ sở; trong đó, đặc biệt coi trọng đối tượng là công nhân trong các khu công nghiệp đã tổ chức 15.401 cuộc tuyên truyền cho trên 583.844 lượt công nhân viên chức, người lao động tham gia. Lãnh đạo thành phố chú trọng, tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp và chỉ đạo các sở, ngành thường xuyên tổ chức đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Trong hơn 15 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã khen thưởng 317 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…./.

Trần Lê Lâm

Tin liên quan

Xem thêm