Xã hội

Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn minh, tri thức phong phú

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thể hiện ý chí, quyết tâm của sinh viên Việt Nam phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn minh, tri thức phong phú, khỏe về thể chất, tinh thần.

Quang cảnh bế mạc Đại hội XI Hội Sinh viên Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TTXVN - Diễn ra trong 2,5 ngày, với 4 phiên làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bế mạc sáng 20/12.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thể hiện ý chí, quyết tâm của sinh viên Việt Nam phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có bản lĩnh vững vàng, ứng xử văn minh, tri thức phong phú, khỏe về thể chất, tinh thần, có kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến các tiêu chí năng lực của công dân toàn cầu; xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh toàn diện, nhất là về chính trị. Đây là tổ chức của sinh viên, do sinh viên, vì sinh viên, đoàn kết, tập hợp các thế hệ sinh viên cùng phấn đấu học tập, rèn luyện.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu bế mạc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Để thực hiện những mục tiêu này, Đại hội đã thống nhất cao tiếp tục triển khai một phong trào “Sinh viên 5 tốt” và hai chương trình về tư vấn, hỗ trợ sinh viên và xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Hội sẽ tập trung thực hiện ba đề án về Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên; Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam và Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam.

Với tinh thần “Sinh viên Việt Nam: Vững bản sắc, Giàu khát vọng, Kiến tạo tương lai, Dựng xây đất nước”, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết kêu gọi toàn thể sinh viên Việt Nam đang học tập trong và ngoài nước phát huy truyền thống vẻ vang của sinh viên Việt Nam tiếp tục phấn đấu thi đua tham gia sôi nổi phong trào “Sinh viên 5 tốt”, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Đại hội đã xác định 11 chỉ tiêu trọng tâm. Cụ thể, 100% cán bộ hội, 8 triệu lượt sinh viên, hội viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn, Hội; 1.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 20.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Mục tiêu trong 5 năm tới là 60% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học do Hội Sinh viên các cấp triển khai thực hiện. 90% sinh viên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do Hội Sinh viên các cấp triển khai thực hiện. 70% sinh viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 80% sinh viên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Sinh viên các cấp hỗ trợ, hiện thực hóa 500 dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên; huy động 300 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng, hỗ trợ sinh viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho sinh viên.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn với một số ủy viên BCH Hội Sinh viên Việt Nam khóa X và khóa XI. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các hoạt động tình nguyện do Hội Sinh viên các cấp tổ chức huy động 25 triệu lượt sinh viên tham gia; 5 triệu lượt sinh viên được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao thể lực do Hội Sinh viên các cấp tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; 5 triệu lượt sinh viên được tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế do Hội Sinh viên các cấp tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. 100% cán bộ Hội được tập huấn, đào tạo theo khung năng lực do Trung ương Hội Sinh viên ban hành; Thành lập mới ít nhất 20 Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, cấp trường và ngoài nước. Tỷ lệ tập hợp sinh viên trong giai đoạn tới đạt 80%...

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X trình Đại hội; biểu quyết thông qua các nội dung của Báo cáo chính trị và thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Ngọc Bích

Tin liên quan

Xem thêm