Chỉ đạo, Điều hành

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

TP. Hồ Chí Minh

Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới, trong đó có nỗ lực tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp…

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/4, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”.

Đến dự và quán triệt trực tiếp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh những nội dung, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước về "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới"; khẳng định, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ.

Khái quát vai trò quan trọng của phụ nữ nói chung, cán bộ nữ nói riêng trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dẫn lời trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng, toàn dân ta phải quan tâm, chăm sóc phụ nữ thực hiện bình đẳng giới: “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những nỗ lực vươn lên của các lực lượng phụ nữ đã góp phần tạo những bước chuyển biến tích cực về bình đẳng giới. Phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị.

Các số liệu tổng hợp cho thấy, đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng đã khẳng định kết quả thực hiện bình đẳng giới, được xếp hạng cao hơn so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển và thu nhập.

Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện bình đẳng giới, trong đó có nỗ lực tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp…

Để xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới.

Thành phố cần bổ sung, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn Việt Nam; có giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, hạn chế về: Chính sách, pháp luật; tính bền vững của kết quả đạt được; tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ; rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ…

Từ những yêu cầu trên, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, Thành phố cần quan tâm phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ nữ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; đảm bảo đạt được mục tiêu tỷ lệ nữ, trong cấp ủy, cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, doanh nghiệp…

Đồng thời, Thành phố động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; tăng cường sự tham gia tích cực của cán bộ nam trong thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, nhà nước đối với cán bộ nữ...

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trao đổi tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, công tác cán bộ nữ là bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và cả hệ thống chính trị. Đồng thời, Bí thư Thành ủy khẳng định việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng có đủ năng lực, phẩm chất để cống hiến cho Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, phụ nữ ngày càng khẳng định bản thân, khẳng định sự bình đẳng trong mọi hoạt động. Nhiều phụ nữ đã tỏa sáng, tạo ấn tượng, niềm tin, thu hút sự quan tâm của mọi người. Do vậy, việc tạo nguồn nữ cán bộ cũng phải bắt đầu từ sự chọn lựa của họ để từ đó tự ý thức, tự thân nỗ lực rèn luyện, phát triển hình thành đội ngũ thực chất, bản lĩnh...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu có trách nhiệm và tạo điều kiện để nữ cán bộ phát triển, nhất là những trường hợp cán bộ nguồn, đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn. "Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình hiện nay, mỗi cán bộ phải tự định vị lại mình, thường xuyên soi rọi lại mình để phát huy những ưu điểm; kiểm soát hành vi, kiểm soát xúc động để thực hiện sứ mệnh của mình, đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thành phố, phát triển Thành phố chúng ta trong thời gian tới", Bí thư Thành ủy lưu ý.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả, kinh nghiệm trong công tác phát triển đội ngũ cán bộ nữ; trao đổi, đề xuất những giải pháp để đạt được những mục tiêu trong công tác cán bộ nữ thời gian tới.

Các đại biểu nhất trí cho rằng, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi nữ cán bộ cần nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ, năng lực; cần xác định rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ, chuyên môn; phát huy mọi khả năng trong hoạt động quản lý nhà nước và các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 47.508 nữ công chức, viên chức trên tổng số 102.534 công chức, viên chức (chiếm 46,33%); trong đó,14.006 cán bộ nữ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý (chiếm 29,48%)..../.

Thanh Vũ

Xem thêm