Xã hội

1,1 tỷ người sống trong cảnh nghèo đói

Có 1,1 tỷ trong số 6,1 tỷ người ở 110 quốc gia trên thế giới đang sống trong cảnh nghèo đói.

TTXVN - Theo báo cáo Chỉ số Nghèo Đa chiều (MPI) Toàn cầu được Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Sáng kiến nghèo đói và phát triển con người (OPHI) tại Đại học Oxford công bố ngày 11/7/2023, có 1,1 tỷ trong số 6,1 tỷ người ở 110 quốc gia trên thế giới đang sống trong cảnh nghèo đói.

Tin liên quan

Xem thêm