Xã hội

48 năm thống nhất đất nước: Xây dựng Cần Thơ thành trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cần Thơ

48 năm xây dựng, phát triển sau khi thống nhất đất nước, sau 2 lần chia tách địa giới hành chính và gần 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

TTXVN - Sáng 28/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, 48 năm xây dựng, phát triển sau khi thống nhất đất nước, sau 2 lần chia tách địa giới hành chính và gần 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Cả hệ thống chính trị thành phố quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/NQ-CP, ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 45/2022/QH15, ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ... ; phấn đấu đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững, là động lực cho sự phát triển của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ông Trần Việt Trường cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Để phát huy những thành quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy Cần Thơ; quyết tâm hoàn thành sớm nhất các công trình trọng điểm quốc gia kết nối các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh triển khai tiến độ điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thành phố.

Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xúc tiến giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư hiệu quả; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi, đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư. Thành phố đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; đổi mới, sáng tạo trong chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số để nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng chống chịu của nền kinh tế, tạo động lực phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao.

Cần Thơ chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong dạy và học; quan tâm đầu tư phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Trần Quốc Trung, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Địa phương thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển các sản phẩm mới, thúc đẩy du lịch phát triển nhanh, bền vững gắn với bảo tồn, phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội trong giám sát, phản biện xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường và truyền thống năng động, sáng tạo của nhân dân thành phố, góp phần xây dựng, phát triển thành phố thành trung tâm vùng, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 tặng 271 đảng viên cao tuổi. Ông Trần Quốc Trung, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba./.


Thanh Liêm

Tin liên quan

Xem thêm