An sinh

75 năm Thi đua ái quốc: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Hòa Bình

75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đồng lòng thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/6, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/2/1948 - 11/6/2023) và biểu dương, tôn vinh 68 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh nêu rõ, hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết một lòng, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua rộng khắp, tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước vượt qua gian khổ, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, tỉnh đã triển khai các phong trào thi đua, tiêu biểu như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau... Từ các phong trào thi đua yêu nước đã hình thành những tư duy mới, năng động và sáng tạo với tầm nhìn dài hơn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng 68 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022, góp phần quan trọng trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá, bình quân hằng năm đạt 6,18%, quy mô nền kinh tế được mở rộng. Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 32.680,25 tỷ đồng, tăng 1,23 lần so với năm 2017; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 66,7 triệu đồng/người, tăng 1,65 lần; an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, lao động, việc làm được chú trọng. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Toàn tỉnh có thêm 54 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 73/129 xã, bằng 56,60% tổng số xã vào cuối năm 2022, tăng 30,42% số xã đạt chuẩn nông nông mới so với năm 2017; có 123 sản phẩm OCOP, trong đó có 24 sản phẩm 4 sao và 99 sản phẩm 3 sao. Các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 12,99%, giảm 5,01% so với cuối năm 2017.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 503 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng và 10.010 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. Đặc biệt, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và sức mạnh đại đoàn kết của đồng bào các dân tộc trong tỉnh để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Các cấp, ngành phát động phong trào thi đua phải xác định được mục đích, chủ đề, đối tượng, chỉ tiêu thi đua; nội dung thi đua cần rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mỗi lĩnh vực cần có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội...

Dịp này, UBND tỉnh Hòa Bình đã công bố các Quyết định khen thưởng cấp Nhà nước gồm: Một cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 68 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh./.

Thanh Hải

Tin liên quan

Xem thêm