Chỉ đạo, Điều hành

75 năm Thi đua ái quốc: Gắn công tác thi đua với công việc hàng ngày của từng tập thể, cá nhân

Hậu Giang

Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm giàu cho quê hương Hậu Giang.

Hậu Giang biểu dương, tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ái quốc. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/6, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến.

Dịp này, UBND tỉnh Hậu Giang biểu dương, tôn vinh 133 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ái quốc, nhằm đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Theo ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, thời gian tới, để phong trào thi đua phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và tiếp tục “phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các chiến sĩ, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của từng tập thể, cá nhân.

Tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi dua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Địa phương tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng đơn vị, cơ sở. Các cấp, ngành, cơ quan thông tin, báo chí cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt việc học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, phát triển, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua; tuyên truyền về điển hình tiên tiến với nhiều hình thức, phương pháp đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, sử dụng công nghệ hiện đại, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi.

Hậu Giang biểu dương, tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ái quốc. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Trong tổ chức các phong trào thi đua, tỉnh tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ.

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, thực sự là đòn bẩy, cổ vũ, động viên toàn thể nhân dân phát huy tích cực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục mọi khó khăn, thử thách; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đưa Hậu Giang ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm giàu cho quê hương. Nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng có tác động lan tỏa rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân./.

Duy Ba

Tin liên quan

Xem thêm