Chỉ đạo, Điều hành

Long An: Nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Long An

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó Trưởng ban Phan Xuân Thủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Long An về công tác tuyên giáo.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN).

TTXVN - Ngày 7/6, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó Trưởng ban Phan Xuân Thủy làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh ủy Long An về công tác tuyên giáo. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành tiếp Đoàn.

Báo cáo của Tỉnh ủy Long An cho biết, Đảng bộ tỉnh có 19 đảng bộ trực thuộc. Tính đến ngày 31/12/2022, toàn tỉnh có 564 tổ chức cơ sở Đảng với 3.085 chi bộ trực thuộc và 51.349 đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới. Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy kịp thời hoàn thiện các quy định, quy chế tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Tỉnh ủy Long An đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Các giá trị (phẩm chất cốt lõi) của cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong mới” (99,2% đảng viên và 34.245 quần chúng tham dự), tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”…

Địa phương đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo như: Đảng bộ Công an tỉnh lựa chọn chủ đề sinh hoạt chính trị gắn với xây dựng lực lượng “Phát huy truyền thống vẻ vang, Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”; Đảng bộ huyện Châu Thành lồng ghép nội dung sinh hoạt chính trị vào các cuộc họp thường lệ, sinh hoạt chi, tổ, hội, câu lạc bộ của các tổ chức chính trị - xã hội, các buổi nói chuyện thời sự; chọn nội dung sinh hoạt cụ thể gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị như “Nói thật, làm thật”, nâng cao kỷ luật phát ngôn.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng, kết quả Long An đạt được trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thời gian qua khá nhiều. Tuy nhiên, báo cáo chưa thể hiện được hết, một số nội dung báo cáo chưa rõ nét.

Đại diện sở, ngành tại Long An trao đổi các vấn đề liên quan công tác Tuyên giáo tại địa phương. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN).

Bên cạnh các kết quả đạt được, tỉnh còn một số hạn chế như: việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 còn chậm so với kế hoạch đề ra. Một số địa phương chậm đổi mới trong công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết. Công tác mở lớp tại các trung tâm chính trị chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Hiệu quả công tác dự báo và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề nhạy cảm, bức xúc của nhân dân chưa cao.

Ông Phan Xuân Thủy mong muốn, thời gian tới, Long An thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những địa phương, đơn vị làm tốt, hiệu quả; nhắc nhở, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, chưa nghiêm túc; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện…/.

Đức Hạnh

Xem thêm