Tình/Thành phố Hòa Bình

Dân số: 854.131 người
Diện tích: 4.596,4 km2
Đơn vị hành chính: Có 1 thành phố (Hòa Bình) và 9 huyện: Lương Sơn, Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy với tổng cộng 214 phường, thị trấn, xã.
Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Phi Long
Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi Văn Khánh
Điều kiện tự nhiên: Hòa Bình là tỉnh miền núi, phía Tây Bắc của Tổ quốc, giáp với Thủ đô Hà Nội, cửa ngõ giao lưu giữa đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với Tây Bắc. Phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp thành phố Hà Nội, phía Tây giáp tỉnh Sơn La, phía Nam giáp các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Thanh Hóa.
Tiềm năng thế mạnh: Có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, môi trường như hồ Hòa Bình, thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bản sắc văn hóa. Định hướng phát triển công nghiệp, ưu tiên công nghiệp thân thiện với môi trường, gắn phát triển công nghiệp với phát triển đô thị, ưu tiên các dự án tạo nguồn thu lớn, phát triển bền vững.