Tình/Thành phố Hải Dương

Dân số: 2,1 triệu người
Diện tích: 1.668 km2
Đơn vị hành chính: Có 2 thành phố (Hải Dương và Chí Linh), 1 thị xã (Kinh Môn) và 9 huyện (Gia Lộc, Thanh Miện, Ninh Giang, Bình Giang, Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Hà)
Bí thư Tỉnh ủy: Trần Đức Thắng
Chủ tịch UBND tỉnh: Triệu Thế Hùng
Điều kiện tự nhiên: Hải Dương nằm ở trung tâm Ðồng bằng Bắc Bộ, thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc; có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng của quốc gia. Điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của Hải Dương rất thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Hải Dương là vùng đất địa linh nhân kiệt chứa đựng chiều sâu văn hóa với nhiều di tích, danh thắng.