Tình/Thành phố Quảng Nam

Dân số: 1,5 triệu người
Diện tích: 1.057.474 ha
Đơn vị hành chính: Tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố (Tam Kỳ, Hội An), 1 thị xã (Điện Bàn) và 15 huyện (Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành và Phú Ninh); 244 xã, phường, thị trấn.
Bí thư Tỉnh ủy: Lương Nguyễn Minh Triết
Chủ tịch UBND tỉnh: 
Điều kiện tự nhiên: Tỉnh Quảng Nam nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam. Đường bờ biển dài 125 km, ven biển có nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng. Cù Lao Chàm là cụm đảo ven bờ với hệ sinh thái phong phú được công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới.
Tiềm năng thế mạnh: Quảng Nam có khu kinh tế mở Chu Lai - khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực theo thông lệ quốc tế. Quảng Nam phát triển kinh tế biển, du lịch, khoáng sản, sản xuất công nghiệp phụ trợ, sản xuất láp ráp ô tô…. Có tiềm năng về văn hóa đa dạng, độc đáo (phát triển những tiểu vùng văn hóa), phát triển ngành du lịch (du lịch văn hóa, du lịch sinh thái).