Tình/Thành phố Ninh Thuận

Dân số: Gần 600.000 người
Diện tích: 3.358 km2
Đơn vị hành chính: 7 đơn vị hành chính gồm: thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và 6 huyện (Thuận Nam; Ninh Phước; Ninh Sơn; Bác Ái; Thuận Bắc; Ninh Hải).
Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Thanh
Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Quốc Nam
Điều kiện tự nhiên: Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ với 3 dạng địa hình gồm: vùng đồi núi (chiếm 63,2% diện tích); vùng gò bán sơn địa (14,4%) và vùng đồng bằng ven biển (22,4% diện tích).
Tiềm năng thế mạnh: Bờ biển dài 105,8 km, ngư trường của tỉnh nằm trong vùng nước trồi có nguồn lợi hải sản phong phú và đa dạng với trên 500 loài hải sản các loại. Vùng ven biển có nhiều đầm vịnh phù hợp phát triển du lịch và phát triển nuôi trồng thủy sản và sản xuất tôm giống.