Tình/Thành phố Trà Vinh

Dân số: 1,009,168 người (năm 2022)
Diện tích: 2.358,2 km²
Đơn vị hành chính: Có 9 đơn vị hành chính gồm: thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và 7 huyện (Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú).
Bí thư Tỉnh ủy: Ngô Chí Cường
Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Hẳn
Điều kiện tự nhiên: Tỉnh Trà Vinh giáp Biển Đông, với 65 km chiều dài bờ biển; phía Tây giáp Vĩnh Long; phía Nam giáp Sóc Trăng với ranh giới là sông Hậu; phía Bắc giáp Bến Tre với ranh giới là sông Cổ Chiên.
Tiềm năng thế mạnh: Trà Vinh có tiềm năng về kinh tế biển và nông nghiệp. Hiện tỉnh có hơn 37.000 ha đất nuôi trồng thủy sản vùng ngập mặn và 91.000 ha đất lúa. Khu kinh tế Định An là 1 trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước và 3 khu công nghiệp, tổng diện tích 320 ha. Trà Vinh còn có Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tổng công suất 3.178 MW và 5 công trình điện gió, tổng công suất 320 MW; có cảng biển với thiết kế tàu tải trọng 30.000 tấn có thể cập cảng.