Tình/Thành phố Thái Bình

Diện tích: 1.586,35km2
Đơn vị hành chính: Có 1 thành phố (Thái Bình), 7 huyện (Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư, Hưng Hà, Đông Hưng), với 260 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.
Bí thư Tỉnh ủy: Ngô Đông Hải
Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Khắc Thận
Điều kiện tự nhiên: Thái Bình thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng, ven biển phía Bắc Việt Nam; phía Tây và Nam giáp tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Nam; phía Đông giáp thành phố Hải Phòng, Vịnh Bắc Bộ; phía Bắc giáp tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hải Dương.
Tiềm năng thế mạnh: Thái Bình tiềm năng lớn về sản xuất nông nghiệp, có truyền thống năng suất lúa cao. Nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh khá phong phú. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Diện tích Khu kinh tế là hơn 30.583 ha nằm ven biển, trải dài trên 30 xã và 1 thị trấn thuộc hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy, có tiềm năng lớn và được tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư.