Tình/Thành phố Bình Phước

Dân số: 1.030.098 người
Diện tích: 6.873 km2
Đơn vị hành chính: Gồm 1 thành phố (Đồng Xoài), 3 thị xã (Phước Long, Bình Long, Chơn Thành) và 7 huyện (Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Phú Riềng).
Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Cường
Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Tuệ Hiền
Điều kiện tự nhiên: Địa hình tương đối bằng phẳng nhưng độ cao và độ dốc biến động lớn, phân bố không đều; phong phú về địa mạo, nhưng phần lớn là địa hình đồi bát úp, thoải, độ cao trung bình chung không vượt quá 200 m. Đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa.
Tiềm năng thế mạnh: Có tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp. Hiện trên địa bàn có 13 khu công nghiệp, 1 khu kinh tế cửa khẩu; đã thu hút 3,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cao su, điều, cà phê, hồ tiêu...