Tình/Thành phố Kiên Giang

Dân số: Gần 1,8 triệu người
Diện tích: 634.852,67 ha
Đơn vị hành chính: 15 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 3 thành phố thuộc tỉnh (Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc)
Bí thư Tỉnh ủy: Đỗ Thanh Bình
Chủ tịch UBND tỉnh: Lâm Minh Thành
Điều kiện tự nhiên: Kiên Giang có đủ các dạng địa hình từ đồng bằng, núi rừng và biển đảo. Trong đó, phần đất liền có địa hình tương đối bằng phẳng, thấp dần từ đông bắc xuống tây nam. Do nằm ở vĩ độ thấp và giáp biển nên Kiên Giang có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 27 - 27,5 độC
Tiềm năng thế mạnh: Kiên Giang có 4 vùng đất đai chính là vùng phù sa ngọt thuộc tây sông Hậu, vùng phèn ngập lũ thuộc tứ giác Long Xuyên, vùng nhiễm mặn thuộc vùng U Minh Thượng và vùng đồi núi, hải đảo ở Phú Quốc, Kiên Hải. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 64,2% diện tích tự nhiên, đất rừng chiếm 122,8 nghìn ha, đất chuyên dùng 35,4 nghìn ha, đất ở 10,1 nghìn ha.
Kiên Giang có tiềm năng thế mạnh là nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Với bờ biển dài trên 200 km, diện tích biển khoảng 63.000 km2. Bên cạnh đó, du lịch cũng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.