Tình/Thành phố Bình Thuận

Dân số: 1.245.800 người (năm 2021)
Diện tích: 7.942,6 km²
Đơn vị hành chính: 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố Phan Thiết, 1 thị xã La Gi và 8 huyện (Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân, Phú Quí)
Bí Thư Tỉnh ủy: Dương Văn An
Chủ Tịch UBND tỉnh: Đoàn Anh Dũng
Điều kiện tự nhiên: Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp, khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, nhiều gió, không có mùa đông và khô hạn nhất cả nước.
Tiềm năng thế mạnh: Có tiềm năng phát triển du lịch với bờ biển dài 192 km; có số giờ gió lẫn bức xạ nhiệt cao và ổn định, rất thuận lợi để khai thác nguồn năng lượng “sạch”. Bình Thuận định hướng phát triển kinh tế dựa vào 3 trụ cột chính: Công nghiệp (năng lượng, chế biến) - Du lịch - Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.