Tình/Thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu

Dân số: 1.059.537 người (2014)
Diện tích: 1.989,46 km2
Đơn vị hành chính: Có 2 thành phố (Vũng Tàu, Bà Rịa); 1 thị xã (Phú Mỹ) và 5 huyện (Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Côn Đảo).
Bí thư Tỉnh ủy: Phạm Viết Thanh
Chủ Tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Thọ
Điều kiện tự nhiên: Là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ, khí hậu nhiệt đới gió mùa; một năm chia hai mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khô) và nằm trong vùng ít có bão.
Tiềm năng thế mạnh: Với hơn 305km bờ biển, có nguồn tài nguyên phong phú, đặc biệt là trữ lượng dầu mỏ lớn nhất cả nước, tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển. Tỉnh cũng tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ thông minh; hạ tầng giao thông đa phương thức, kết nối liên vùng, khu vực và quốc tế nhằm tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép-Thị Vải và phát triển du lịch…/.