Tình/Thành phố Hà Giang

Dân số: 846.500 người
Diện tích tự nhiên: 7.914,8892 km2
Đơn vị hành chính: Hà Giang có 10 huyện và một thành phố, gồm 195 xã, phường, thị trấn.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Dũng
Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Sơn
Điều kiện tự nhiên: Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở cực Bắc Việt Nam.
Tiềm năng thế mạnh: Với nhiều dân tộc cùng sinh sống và phát triển trong suốt quá trình lịch sử lâu dài, Hà Giang là khu vực có sự đa dạng về bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, được thể hiện qua ẩm thực, trang phục, lễ hội, tập quán rất đặc sắc. Năm 2010 Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là thành viên của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu. Tháng 9/2012, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã được công nhận là Di tích quốc gia. Hà Giang có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như: Núi đôi Quản Bạ, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, dinh thự họ Vương, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế. Một thế mạnh khác của Hà Giang là việc khai thác du lịch quá cảnh sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).