Tình/Thành phố Bến Tre

Dân số: 1.354.589 người (năm 2022)
Diện tích: 2.360 km²
Đơn vị hành chính: 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm thành phố Bến Tre và 8 huyện (Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú)
Quyền Bí thư Tỉnh ủy: Hồ Thị Hoàng Yến
Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Ngọc Tam
Điều kiện tự nhiên: Tỉnh Bến Tre có hình rẻ quạt, đầu nhọn nằm ở thượng nguồn, với các hệ thống kênh rạch chằng chịt, địa hình bằng phẳng, rải rác có những cồn cát xen kẽ với ruộng vườn, không có rừng cây lớn, bốn bề sông nước bao bọc với nhiều sông rạch.
Tiềm năng thế mạnh: Có nguồn phù sa dồi dào, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và thủy sản. Có tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp; nguồn nhân lực trẻ và gần các vùng kinh tế trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bến Tre là “Xừ dừa Việt Nam”, với diện tích khoảng 77.000 ha, tổng sản lượng gần 700.000 tấn/năm. Bến Tre định hướng phát triển 3 vùng kinh tế, gồm: Vùng Bắc sông Hàm Luông; vùng Nam sông Hàm Luông và vùng ven biển.