Tình/Thành phố Kon Tum

Dân số: 567.000 người
Diện tích: 9.690,5 km2
Đơn vị hành chính: Tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố (Kon Tum) và 9 huyện (Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Kon Plong, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Ia H’Drai); 102 xã, phường, thị trấn.
Bí thư Tỉnh ủy: Dương Văn Trang
Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Ngọc Tuấn
Điều kiện tự nhiên: Kon Tum mang khí hậu cao nguyên, mát mẻ, biên độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá cao (8 – 9oC); có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Địa hình chủ yếu đồi núi, chiếm khoảng 2/5 diện tích toàn tỉnh. Đất đai không quá màu mỡ, chủ yếu là đất vàng trên đá sét và biến chất.
Tiềm năng thế mạnh: Kon Tum có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao với các loại cây trồng chủ lực như cà phê, cao su. Đặc biệt, là cà phê xứ lạnh tại Măng Đen. Bên cạnh đó, Kon Tum còn có lợi thế phát triển dược liệu dưới tán rừng như Đảng sâm (sâm Dây), Đương Quy, đặc biệt là Sâm Ngọc Linh; tiềm năng phát triển về du lịch cộng đồng, gắn với đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số bản địa.