Thời sự

An Giang: Phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát vào cuối năm 2025

An Giang

Trong phiên họp thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hiệp thương cử bà Đặng Thị Hoa Rây giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2024-2029.

Quang cảnh Đại hội. 
Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Ngày 4/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Dự Đại hội có bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 330 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị: Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh An Giang cần phát huy tối đa các kết quả đạt được, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, khai thác các giá trị khoa học và công nghệ hiện đại trên tinh thần lấy “dân là gốc”, dựa vào nhân dân để triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng, lưu tâm thực hiện tốt phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và thực hiện Chương trình hành động thứ 6 “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI cần lồng ghép các nội dung phù hợp để cụ thể hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.
 Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tập trung 3 khâu đột phá: Phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, sớm hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiến đến hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Mặt trận các cấp trong tỉnh tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị mang tính đặc thù của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang phấn đấu hằng năm tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đạt 200 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hỗ trợ xây dựng mới ít nhất 7.500 nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương; phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn đột xuất. An Giang đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 93 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong phiên họp thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hiệp thương cử bà Đặng Thị Hoa Rây giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Đặng Thị Hoa Rây được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2024-2029. 
Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Nhiệm kỳ 2019-2024 dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần củng cố, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội.

Triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân đóng góp trên 280 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, 197 cầu bê tông, 312 tuyến đường giao thông nông thôn. Trong phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 1.216 tỷ đồng; xây dựng hơn 10.000 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sản xuất, mua bảo hiểm y tế, chữa bệnh... cho trên 120.000 lượt cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo… Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 2,63% năm 2019 xuống còn 2,07% vào năm 2023./.

Võ Thanh Sang

Xem thêm