Thời sự

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2023

Yêu cầu đối với mỗi cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng là rất cao. Ngoài yêu cầu về chất lượng hoạt động, chất lượng cán bộ..., thì còn phải đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.

(TTXVN)Chiều 29/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu triển khai các đề án được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao theo Chương trình công tác, đặc biệt đã hoàn thành 19/19 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu ban hành 2 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; 7 Quy định; 11 Quyết định, 8 Kết luận, 2 Thông báo, 2 Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ trì ban hành 6 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị…

Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác nội bộ cơ quan, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động sôi nổi và có hiệu quả. Đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách nhằm tạo khí thế mới và đã có những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đa số cán bộ, công chức hăng hái, nhiệt tình và năng động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương là một trong những đảng bộ xuất sắc trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đây là công tác rất phức tạp, nếu không làm tốt sẽ dễ xảy ra tiêu cực.

Tuy nhiên, qua những kết quả đạt được có thể thấy Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan đã thực hiện công tác cán bộ trong thời gian qua rất tốt. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy cơ quan chỉ đạo rất tập trung theo các Nghị quyết của Trung ương; tham mưu cho Trung ương nhiều quyết sách quan trọng như hoàn thành 19/19 đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cũng như tham mưu ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6…

Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành khối lượng công việc khá lớn, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Một số vấn đề khó, phức tạp nhưng đã được tập trung thảo luận, tháo gỡ nhằm đảm bảo yêu cầu của Đảng ví dụ như Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII); vấn đề tổng biên chế của hệ thống chính trị; sơ kết một số mô hình thí điểm; Kết luận số 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ: tiêu chuẩn chức danh, đánh giá cán bộ, đào tạo lý luận chính trị; quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử; miễn nhiệm, từ chức; khuyến khích bảo vệ cán bộ; vấn đề cán bộ giữ chức vụ hàm; vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ…

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Trung ương còn tham mưu trực tiếp về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; cho ý kiến các cơ quan đơn vị phối hợp thẩm định.

“Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, các đồng chí trong cơ quan đã phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo hoàn thành công việc theo tiến độ đề ra. Những thành quả đạt được là kết quả của sự tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của toàn bộ cơ quan”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, yêu cầu đối với mỗi cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng là rất cao. Ngoài yêu cầu về chất lượng hoạt động, chất lượng cán bộ, đảm bảo đường lối quan điểm của đảng, thì còn có yêu cầu phải đưa ra được tham mưu, kiến nghị đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, sát với thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phải thiết thực, khả thi, được thực hiện thông suốt từ Trung ương đến cơ sở. Như vậy mới đảm bảo chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh đến những yêu cầu đối với cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, trước hết là phải làm tốt công tác tham mưu, mà muốn tham mưu được phải hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về chuyên môn đang làm, các quy định, quy chế liên quan đến lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; phải rèn luyện phấn đấu, có nhận thức trách nhiệm cao, đòi bản lĩnh chính trị vững vàng; gương mẫu, phẩm chất đạo đức tốt.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, trong năm 2023, công việc của Ban Tổ chức Trung ương liên quan đến: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác cán bộ phát sinh; lấy phiếu tín nhiệm; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể của hệ thống chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thẩm quyền người đứng đầu; quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách, quan hệ giữa tập thể cấp ủy và người đứng đầu; vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chính sách thu hút nhân tài, cán bộ nổi trội; vấn đề vị trí việc làm; vấn đề tổng biên chế vào năm 2026…

“Không phải việc khó mà chúng ta không dám làm mà vì chúng ta không dám làm nên việc trở thành khó. Bởi vậy Ban Tổ chức Trung ương cố gắng vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ sự tin tưởng vào năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thành tốt công việc được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó; xây dựng Đảng bộ Ban Tổ chức Trung ương là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Ba cho một số tập thể, cá nhân Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Mai đã trao Cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương năm 2022 đối với 8 tập thể…

Tiếp theo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2023), góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023./.

Tin liên quan

Xem thêm