Chỉ đạo, Điều hành

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Khắc Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Tiên tđược bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc (thứ ba từ trái sang) và ông Nguyễn Khắc Bình (thứ sáu từ trái sang) trúng cử các chức vụ chủ chốt của UBND và HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Ngày 7/3, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp chuyên đề. Các đại biểu dự kỳ họp đã thực hiện công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Với kết quả 58/58 phiếu đồng ý, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Ngọc Phúc sinh năm 1972, quê quán xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Nguyễn Ngọc Phúc từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ tháng 3/2018 đến nay, ông là Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Khắc Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Tiên trúng cử với kết quả 58/58 phiếu. Ông Nguyễn Khắc Bình sinh năm 1976, quê quán xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán, Đại học Chính trị chuyên ngành tổ chức, Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Khắc Bình từng giữ chức vụ: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức Đảng (Ban Tổ chức Tỉnh ủy), Phó Bí thư, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Tiên.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang 2023; Nghị quyết bổ sung các danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2023; Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư…/.

Chu Quốc Hùng

Xem thêm