Chỉ đạo, Điều hành

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận Tổ quốc

Hà Nội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

TTXVN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố năm 2023, tổ chức ngày 9/8.

Phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận Tổ quốc

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, tiếp thu, đánh giá cao và cảm ơn các ý kiến đóng góp rất tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đặc biệt là những giải pháp phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết nhân dân Thủ đô, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy đề nghị toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn thành phố nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phải lắng nghe nhân dân để điều chỉnh chính sách... Mọi hành động và việc làm đều hướng tới vì lợi ích chính đáng của nhân dân, dựa vào nhân dân để triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Có như vậy mới có được sự đồng thuận của nhân dân và có sự đồng thuận, có hợp lòng dân thì mới thành công.

Ông Đinh Tiến Dũng tin tưởng và mong muốn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Công tác nắm tình hình, định hướng dư luận, tuyên truyền vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm thực hiện kịp thời, với nhiều hình thức đa dạng, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được đúc kết, nhân rộng, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Công tác Mặt trận được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm vụ. Nhiều hoạt động mới, chưa có tiền lệ được chủ động thực hiện kịp thời, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo cho đoàn viên, hội viên; hoạt động cứu trợ, cứu nạn được quan tâm triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chú trọng thúc đẩy các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tình hình mới, đồng hành cùng chính quyền trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, như: tham gia lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi)…; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Các đại biểu cho rằng, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Đối ngoại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Diệu Hương kiến nghị, Thành ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, mở rộng thành phần tham gia đoàn nhằm tiếp tục duy trì, củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác với tổ chức Mặt trận, các đoàn thể nhân dân của các nước đối tác truyền thống.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành ủy Hà Nội nghiên cứu có chính sách, giải pháp trong việc cải cách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các cơ quan của thành phố và biên chế phù hợp cho cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố...

Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen 20 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động thực hiện dự án đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô và Đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và có thành tích xuất sắc trong tham gia góp ý vào Luật Đất đai (sửa đổi) và hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)./.

Nguyễn Thắng

Tin liên quan

Xem thêm